Winterkoning

_TVS0497

Het verhaal gaat dat de winterkoning, die toen nog geen winterkoning heette, bij een wedstrijd om het koningsschap der vogels op een slimme manier won. De vogels besloten een wedstrijd te organiseren en de vogel die het hoogst kon vliegen zou koning worden. De winterkoning schatte zo in dat hij kansloos was, tenzij hij een list verzon. Hij verstopte zich in de veren van de arend en toen de arend niet meer hoger kon komen, begon de winterkoning aan zijn vlucht. Sindsdien houdt hij van trots zijn staartje omhoog.

_TVS0507

Algemeen
Overige namen Winter Wren , Troglodytes troglodytes OrdePasseriformesFamilieWinterkoningen (Troglodytidae)StatusJaarvogel. Zeer talrijke broedvogel; standvogel; doortrekker in onbekend aantalEuropese verspreidingOp het hoge noorden na ontbreekt de winterkoning nergens in Europa. De 15 graden Celsius juli-isotherm vormt de grens voor het voorkomen van deze markante kleine zangvogel.

_TVS0509

Leefomgeving en voedsel
Biotoop Bos, oevers, park en tuin, rietland en ruigte, stedelijk gebied Voedsel- en broedbiotoopWinterkoningen zoeken hun voedsel in en nabij struikgewas. Met hun fijne snavel zijn ze gespecialiseerd in het eten van kleine insecten. Ook uit kleine spleten in bijvoorbeeld schors kunnen zij allerlei proteïnerijk gedierte peuteren. Het koepelvormige nest, bestaande uit mos, bladeren en gras, wordt gemaakt in dichte struikgewassen, in houtstapels, maar ook in klimophagen in diverse landschapstypen. Het mannetje maakt meerdere nesten, waarna het vrouwtje uiteindelijk één nest uitkiest om in te broeden. Als het vrouwtje op de eieren zit, probeert het mannetje een ander vrouwtje te lokken in één van de andere nesten.VoedselKleine insecten, rupsen, spinnetjes, larven en zaadjes.

Broeden
BroedperiodeHalf april – juli, Koloniebroeder Nee, Aantal legsels 2, Aantal eieren 5 – 7 eieren.

Bron: vogelbescherming.nl

Foto’s: T.V.S. Fotografie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *