Roodborstje

Het roodborstje is weer terug in de tuin heel de zomer is ze weggeweest, we horen haar `s morgens en `s avonds weer zingen.

De roodborst of roodborstje (Erithacus rubecula) is een zangvogel uit de familie Muscicapidae (vliegenvangers). Hij waagt zich dicht bij huizen, vooral ’s winters. Verder is het een zeer talrijke broedvogel van grote tuinen, parken en bossen.

Beschrijving

De roodborst komt voor in grote delen van Europa tot bij de Poolcirkel en in West-Azië. ’s Zomers broedt de roodborst in gaten en spleten in muren, aan slootkanten, in heggen, in klimop, in bossen, in parken en in tuinen. Het is een vrij gedrongen vogeltje en zowel mannetjes als vrouwtjes hebben een opvallende bruinrode tot oranje keel. De staart is roodbruin (niet rood zoals bij de gekraagde roodstaart), de rug bruin en de buik lichtgekleurd.

De exemplaren die men ’s winters in de tuin ziet zijn veelal afkomstig uit noordelijker gelegen gebieden. Deze komen in de herfst naar de Lage Landen afgezakt, maar aangezien de bosterritoria dan reeds bezet zijn door onze inheemse exemplaren moeten ze hun toevlucht in tuinen zoeken. De broedvogels van Nederland en België zijn deels trekvogel die in Spanje overwinteren en deels overwinteraars, die dan vaak ook opschuiven naar stadstuinen.

Zang

De zang is het hele jaar te horen. Begint ’s ochtends te zingen als het nog donker is. Een bijzonderheid van de roodborst is dat ook de vrouwtjes zingen, vooral in de herfst.

Status in Nederland

Volgens SOVON steeg in de periode 1990-2007 het aantal broedparen. Maar dit komt vooral door het snelle herstel van de populatie na de strenge winter van 1996. Rond 2000 waren er bijna een half miljoen broedpaartjes.

Trekgedrag

Het roodborstje heeft een intern kompas dat helpt bij het vinden van de trekrichting in het migratieseizoen en is de eerste vogel waarbij dat is vastgesteld.

Naamgeving

De naamgeving ‘roodborst’ is soms verwarrend. De Britse naam is robin, maar in Amerika wordt met diezelfde naam een andere vogel bedoeld, Turdus migratorius, die in het Nederlands als roodborstlijster bekend staat. Deze vogel dwaalt een enkele keer wel eens naar Europa af. Deze roodborstlijster is een echte lijster, terwijl het roodborstje vroeger werd gerekend tot de zogenaamde kleine lijsterachtigen. Laatstgenoemde groep behoort nu tot de familie van de vliegenvangers.

handtekening.5

 

 

 

 

 

 

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *