Scheefbloemwitje in de Gaas

Scheefbloemwitje vliegt nog steeds rond in de Gaas opzoek naar nectar.

Het scheefbloemwitje is een relatief nieuwe soort in Nederland. In 2015 werden de eerste waarnemingen gedaan in Limburg. In 2016 werd de soort op veel meer plaatsen in Limburg aangetroffen. In 2017 kwamen de waarnemingen weer wat noordelijker uit Limburg tot aan Arcen en ook uit Twente (waarschijnlijk vanuit het oosten binnen gekomen). Op 25 september 2017 werd het scheefbloemwitje gefotogafeerd in Wageningen. Uit de publicaties over de sterke uitbreiding in Duitsland komt wel naar voren dat vooral de septembergeneratie een sterke trekdrang heeft en juist dan de grootste afstanden aflegt. In 2018 en 2019 heeft de soort zich verder uitgebreid en is waargenomen in het grootste deel van het land. Waarnemingen ontbreken nog uit het Noordwesten inclusief de Wadden en ook in Zeeland zijn de meldingen nog schaars.

Bron Vlinderstichting.nl Foto Tonnie Verheijden