Icarusblauwtje

Vrouwtje

Op een klaverveldje zag ik een paar Icarusblauwtjes een mannetje en vrouwtje rond fladderen.

Het icarusblauwtje is het algemeenste blauwtje in Nederland en komt voor op kruidenrijke graslanden en ruigten.

Mannetje

Familie
blauwtjes (LYCAENIDAE)

Deze soort is goed tot redelijk goed te determineren, ook voor een serieuze beginner.

Kenmerken
Voorvleugellengte: circa 15 mm. De bovenkant van de vleugels is bij het mannetje blauw en bij het vrouwtje bruin. Sommige vrouwtje hebben een sterke blauwe bestuiving, maar er komen ook zuiver bruine vrouwtjes voor. De franje is niet geblokt maar zuiver wit. De vlekken op de onderkant van de voor- en de achtervleugel zijn even groot. Op de onderkant van de voorvleugel bevinden zich twee wortelvlekken, waarmee deze soort van alle verwante soorten is te onderscheiden. Vaak is de onderkant van de vleugels bij de vleugelwortel blauw bestoven.

Voorkomen
Een algemene standvlinder die verspreid over het hele land voorkomt.

Habitat
Allerlei kruidenrijke vegetaties, zoals halfnatuurlijke graslanden, lage pioniersvegetaties, parken, wegbermen en dijken.

Waardplanten
Diverse vlinderbloemigen; vooral kleine klaver, rolklaver en hopklaver.

Vliegtijd en gedrag
Begin mei-begin oktober in twee, soms drie overlappende generaties. De vlinders voeden zich met nectar van vooral vlinderbloemigen en vliegen meestal laag boven de vegetatie. De vlinders brengen de nacht door in groepjes, waarbij ze met de kop naar beneden in de vegetatie hangen.

Levenscyclus
De rups is vrijwel het hele jaar door aanwezig. Jonge rupsen eten van het tussen weefsel van het blad; de buitenlaag blijft intact. Grotere rupsen eten het hele blad. De soort overwintert als rups in de strooisellaag of laag tegen een stengel van de waardplant. De verpopping vindt plaats op de grond

Vrouwtje in de tuin op de papaver

Bron: vlindernet.nl  foto’s T.V.S. Nature photography

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *