Icarus Blauwtje

Icarus Blauwtje Gisteren nog even naar het veldje geweest langs het spoor voor de laatste vlinders, ik kwam het vrouwtje van de Icarus Blauwtje tegen, het zijn heel kleine vlindertjes.

Een algemene standvlinder die verspreid over het hele land voorkomt.

Habitat
Allerlei kruidenrijke vegetaties, zoals halfnatuurlijke graslanden, lage pioniersvegetaties, parken, wegbermen en dijken.

Waardplanten
Diverse vlinderbloemigen; vooral kleine klaver, rolklaver en hopklaver.

Vliegtijd en gedrag

Begin mei-begin oktober in twee, soms drie overlappende generaties. De vlinders voeden zich met nectar van vooral vlinderbloemigen en vliegen meestal laag boven de vegetatie. De vlinders brengen de nacht door in groepjes, waarbij ze met de kop naar benenden in de vegetatie hangen.

Levenscyclus
De rups is vrijwel het hele jaar door aanwezig. Jonge rupsen eten van het tussenweefsel van het blad; de buitenlaag blijft intact. Grotere rupsen eten het hele blad. De soort overwintert als rups in de strooisellaag of laag tegen een stengel van de waardplant. De verpopping vindt plaats op de grond.

Bron: vlindernet.nl   Foto’s T.V.S. Nature photography

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *