Dagpauwoog

De Dagpauwoog is regelmatig een mooie gast bij ons in de tuin, als hij eenmaal je tuin heeft gevonden dan komt hij regelmatig terug. samen met de Distelvlinder op de vlinderstruik vindt hij geen probleem.

De dagpauwoog is een palearctische soort die voorkomt in grote delen van Europa en oostwaarts in Azië voorkomt tot in Japan. Binnen Azië is het verspreidingsgebied echter beperkt tot het noordelijke deel, in zuidelijk en zuidoostelijk Azië ontbreekt de soort.

Binnen Europa komt de vlinder noordelijk voor tot in het zuiden van Scandinavië in onder andere Zweden  In het noorden van Scandinavië en grote delen van Finland komt de dagpauwoog niet voor omdat het hier te koud is.  In het zuiden van Europa ontbreekt de soort rond het Middellandse Zeegebied. In Groot-Brittannië is de dagpauwoog met name in het zuidelijke deel te vinden en wordt noordwaarts zeldzamer. In Ierland komt de soort wel algemeen voor.

De vlinder heeft geen echte voorkeur voor een bepaald leefgebied, als het maar zonnig is en er bloemen zijn om nectar uit te zuigen. Daarom is de soort vooral te vinden in graslanden en bloemvelden, maar ook tuinen worden veel bezocht, vooral als er planten als vlinderstruik in staan. Voor andere vlinders geldt dat ze in verspreiding gerestricteerd worden door het voorkomen van de waardplanten waarop de rupsen leven. Dergelijke soorten moeten daardoor blijven in het gebied waar ze geboren zijn omdat ze zich anders niet meer kunnen ontwikkelen. De dagpauwoog is echter een zwervende soort en de brandnetels waarop de rupsen leven komen veelvuldig voor in vochtige, beschaduwde omgevingen. De vlinder kan zich ontwikkelen in slecht onderhouden tuinen, slootkanten, industrieterreinen, braakliggende stukken grond, bosranden, vuilstortplaatsen, tuinen, parken, wegbermen, spoordijken en vele andere door de mens geschapen biotopen.

In België en Nederland komt de dagpauwoog overal algemeen voor en is van de vroege lente tot in de herfst te vinden. In België komt de vlinder ook in hoger gelegen delen voor rond de Ardennen. In Nederland is de dagpauwoog bekend van alleWaddeneilanden.                    

 

handtekening.5

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *