Sperwer vrouw

_TVS3085De Sperwer vrouw kwam een bezoekje brengen voor een lekker hapje maar helaas de vogeltjes lieten zich niet zien, ze heeft wel 15 minuten zitten wachten op de stenen muur.

_TVS3065

Veldkenmerken. 28-38 cm, spanwijdte 60-75 cm. Verschilt van andere kleine roofvogels door combinatie van brede, afgeronde vleugels en lange staart met vierkant uiteinde. Adult met gebandeerde, niet gestreepte, onderdelen en lange, gele poten. Vrouwtje aanzienlijk groter dan mannetje. Mannetje met donker leigrijze bovendelen, roodbruine wangen, soms een wittige plek op achterhoofd, fijn roodbruin gebandeerde onderdelen en grijze staart met 4-5 dwarsbanden. Vrouwtje met donker bruingrijze bovendelen, witachtige wenkbrauwstreep, bruin gebandeerde onderdelen. Juveniel bruin met bruin gestreepte onderdelen. Jaagt door snel over heggen of langs bosranden te vliegen, kleine vogels bij verrassing grijpend; achtervolgt prooi ook in open terrein.

_TVS3087Geluid. Algemeenste roep in broedtijd is een snel ’kek-kek-kek’.

Voorkomen. Vrij algemene zomergast en standvogel.

Habitat. Beboste gebieden; broedt in naaldbomen of in gemengd bos.

Voedsel. Grijpt prooi bij verrassing gedurende lage vlucht langs heggen, bosranden of struikgewas. Plukt prooi op lage plukplaats of op een hoge tak. Vangt vrijwel uitsluitend vogels, met name zangvogels. Bron: soortenbank.nl

1 Reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *