Ooievaars in januari

_TVS1214De ooievaars zitten in januari in het Safaripark Beekse Bergen al op hun nesten, jammer dat de lucht niet blauw was.

_TVS1232Informatie
Met weinig vogels heeft de mens zo’n sterke band als met de ooievaar. Het is dan ook de enige grote en opvallende vogelsoort die al sinds mensenheugenis dorp, stad en veld met zijn aanwezigheid opfleurt, en bij voorkeur menselijke bouwsels als broedplaats verkiest. Volksverhalen over de ooievaar als brenger van geluk en nieuw leven maken duidelijk, dat het een graag geziene gast is. De oorspronkelijk in Nederland broedende ooievaars waren trekvogels, die van maart tot in september in ons land verbleven. Ze leefden vooral van muizen, regenwormen en grote insecten. De ooievaars uit het westen des lands overwinterden in de savanne van West-Afrika, die uit de noordelijke landsdelen vooral in Oostelijk Afrika, van Kenia tot in Zuid-Afrika. Midden jaren ’70 was de ooievaar zo goed als verdwenen uit Nederland. Voor Vogelbescherming Nederland was deze enorme afname de reden in 1969 een reddingsprogramma te starten, en met succes. In 2000 broedden er 396 paren in ons land en in 2007 waren er 600 paren. Vanuit de speciale ‘ooievaars-buiten stations’ weten ooievaars zich weer te redden en worden steeds minder afhankelijk van de buitenstations. De toekomst voor de ooievaar lijkt daarmee, althans voorlopig, veilig gesteld.

_TVS1228Algemeen
Overige namen White Stork , Ciconia ciconia Orde Ciconiiformes Familie Ooievaars (Ciconiidae) Status Jaarvogel. Schaarse broedvogel; door trekker in klein aantal; wintervogel in klein aantal Europese verspreiding Oost-Europa en Spanje herbergen de grootste aantallen Ooievaars. In Polen bijvoorbeeld, zijn ooievaars een echt karakteristiek onderdeel van het landschap. Er zijn taferelen te zien zoals die vroeger ook in Nederland gemeengoed geweest zijn. Ooievaars zijn echte liefhebbers van een warm tot gematigd klimaat; ik koudere gebieden (Scandinavië, IJsland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland) worden ze niet of nauwelijks aangetroffen.

_TVS1231Leefomgeving en voedsel
Biotoop Graslanden, oevers, weiden (kleinschalig) Voedsel- en broedbiotoop Het voedsel, dat bestaat uit kikkers, muizen, mollen en insecten, wordt vooral gezocht in weilanden en hooilanden. Hoe gevarieerder deze weilanden, hoe meer prooidieren er te vinden zijn, en dus hoe geschikter het gebied is voor de ooievaar. Oorspronkelijk broeden ooievaars in bomen in natte gebieden, maar deze broedplaatsen hebben ze al zeer lang geleden verruild voor menselijke bebouwing en broedgelegenheid op palen. Voedsel gevarieerd dieet van insecten, kleine zoogdieren en kikkers Naar boven

_TVS1213Vogeltrek
Trekroute Nederlandse ooievaars volgen vooral de trekroute via Spanje en maken via Gibraltar de oversteek naar Afrika (de westelijke route). De meeste andere (vooral Oost-Europese) ooievaars maken gebruik van de oostelijke route, via Turkije en Israël.Overwinteringsgebied Tropisch (West-) Afrika. Bron: Vogelbescherming.nl

2 Reacties

  1. Mooi !!!
    Inderdaad jammer dat de lucht niet blauw was. Komt net iets mooier uit.
    Maar deze foto’s zijn ook heel mooi en scherp.

  2. Inderdaad jammer dat de lucht niet blauw was, maar toch hele mooie foto’s. Alsof je met een ladder bij het nest ben geweest ;-)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *