Tengere Pantserjuffer

_TVS9438-copy

Tijdens onze wandeling in een flora fauna gebied in Witbrant oost een Tengere Pantserjuffer tegengekomen, een vrouwtje.

De tengere pantserjuffer (Lestes virens) is één van de kleinste Europese pantserjuffers. Ze is zeldzaam in België en Nederland. Het is een soort van heidegebieden met vegetatierijke vennen.
De tengere pantserjuffer is, zoals de naam aangeeft, een kleine en fijne pantserjuffer, tot 3 cm lichaamslengte. Het pterostigma is zo lang als twee onderliggende cellen, bruin met aan weerszijden witte randen. Het lichaam is metaalgroen. Bij de volwassen mannetjes zijn enkel de twee laatste segmenten blauw berijpt. Het achterhoofd is geel gekleurd tussen de ogen. De bovenste achterlijfaanhangsels van de mannetjes zijn lang en tangvormig, de onderste kort. De aanhangsels zijn donker van kleur. De vrouwtjes hebben een relatief kleine legboor die niet voorbij het laatste achterlijfsegment uitsteekt.

In zithouding houden tengere pantserjuffers hun vleugels half gespreid, in tegenstelling tot andere juffers.

Vliegtijd
De tengere pantserjuffer vliegt van half juni tot in september, met een piek in augustus.

_TVS9438-copy.1Gedrag en voortplanting

De eieren worden afgezet in stengels van waterplanten . De dieren vormen meestal een tandem voor de paring en de eileg. Het vrouwtje boort met haar legboor gaatjes in de stengel, en plaatst vervolgens in ieder gaatje een eitje.

Habitat
De tengere pantserjuffer is selectief in de keuze van een voortplantingsbiotoop. Ze prefereert matig tot voedselarme plassen en vennen met rijke oevervegetatie, moeraszones en weinig beschaduwing. De eieren worden gelegd op zegge, pitrus en andere moerasplanten. De volwassen dieren foerageren ook op droge, open heide.

Verspreiding en voorkomen
De soort komt voor in Midden- en Zuid-Europa tot in Midden-Azië. In België komt ze enkel voor in de Kempen. Ook in Nederland is ze vrij zeldzaam.

Bron: Wikipedia  Foto’s T.V.S. Nature photography

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *