Gekraagde Roodstaart

_TVS5129
Gekraagde Roodstaart gaat binnenkort vertrekken naar Afrika, in het voorjaar komen ze weer terug om te broeden, meestal naar dezelfde omgeving.

De gekraagde roodstaart is een vogelsoort van oude, parkachtige bossen. Deze vogelsoort is vooral te vinden op de zandgronden. Open plekken, oude bomen, graslanden of heiden moeten elkaar afwisselen. Gekraagde roodstaarten zijn holenbroeders, welke ook wel van nestkasten gebruik maken. De aanwezigheid van een gekraagde roodstaart blijft vaak onopgemerkt: het is nogal een schuwe en onopvallende vogelsoort die vaak pas opvalt wanneer het mannetje uitbundig zit te zingen. De gekraagde roodstaart is tegenwoordig niet meer zo algemeen als enkele decennia geleden.

_TVS9416

Algemeen
Overige namen Common Redstart , Phoenicurus phoenicurus OrdePasseriformesFamilieLijsters (Turdidae)StatusZomervogel. Talrijke broedvogel; doortrekker in groot aantalEuropese verspreidingDe gekraagde roodstaart komt voor in de boreale tot warme gematigde delen van Europa tot in Oost-Siberië, tussen de 10 en 24 graden Celsius Juli-isotherm. De verspreiding over de verschillende Europese landen is sterk, maar Finland, Frankrijk en Duitsland huisvesten de grootste aantallen gekraagde roodstaarten.

Leefomgeving en voedsel
Biotoop Boomgaarden, bos, duinen, heide, park en tuin Voedsel- en broedbiotoopGevarieerde, oude gemengde bossen met open plekken (heidevelden, schraalgraslanden of andere open gebieden) met een ruim aanbod van spechtengaten in de bomen. VoedselInsecten en rupsenNaar boven

_TVS5130

Broeden
Koloniebroeder: Nee Aantal legsels 1 of 2 Aantal eieren 5-7

Vogeltrek
Trekroute Gekraagde roodstaarten trekken via Frankrijk en het Iberisch Schiereiland naar Marokko, en dan verder naar tropisch Afrika.

Overwinteringsgebied
Afrika, ten zuiden van de Sahara.

Bron: vogelbescherming .nl  Foto’s T.V.S Fotografie

1 Reactie

  1. Prachtige vogel, hier in het westen zie ik hem eigenlijk niet, hooguit af en toe in de duinen. Ook weer mooi gekiekt.
    groetjes Ghita

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *