Fitis

_TVS5529De Fitis ben ik twee keer op een dag tegengekomen, de eerste keer was hij/zij druk bezig met voer te vangen. de tweede keer zat de Fitis op een tak.

Er is een handjevol kleine groene zang vogelsoorten, die allemaal sterk op elkaar lijken. De fitis is er zo ongeveer de meest voorkomende van dit stel, op de voet gevolgd door de tjiftjaf. Het geluid van de fitis is echter gemakkelijk te onderscheiden van alle andere vogels: een helder, aflopend riedeltje met enkele hogere tonen aan het einde. Fitissen broeden op de grond en zoeken hun voedsel in struwelen. Het totale fitisbestand eet per jaar tonnen aan muggen en vliegen – iets waarvoor mensen de soort dankbaar mogen zijn!

_TVS5602Algemeen
Overige namen Willow Warbler , Phylloscopus trochilus Orde Passeriformes Familie Zangers (Sylviidae) Status Zomervogel. Zeer talrijke broedvogel; door trekker in zeer groot aantal Europese verspreiding De fitis is één van de meest voorkomende vogels in Europa. De fitis komt voor van West-Europa, tot aan Oost-Siberië (het Chukotskiy schiereiland). De verspreiding wordt begrensd door de 10 en 22 graden Celsius juli-iso thermen. Op Ijsland komen geen fitissen voor en ten zuiden van de 45 graden Noorderbreedte komt de soort ook niet of nauwelijks voor: Portugal, Spanje, Italië en de andere zuidelijke landen.

Leefomgeving en voedsel
Biotoop Bos, park en tuin Voedsel- en broedbiotoop Fitissen broeden op de grond – bij voorkeur tussen grassen – maar hebben beslist enkele bomen nodig als zang- en uitkijkpost. Hun voedsel, dat voornamelijk bestaat uit insecten zoals muggen, rupsen en andere ongewervelden, wordt vooral in struwelen gezocht. Jonge bossen, bosranden en andere dichte struikvegetaties zijn daarom ideaal voor de fitis. Voedsel Insecten

_TVS5600.1Broeden
Broedperiode Vanaf eind april Koloniebroeder Nee, Aantal legsels Meestal 2 legsels per jaar Aantal eieren6-7, soms 3-9

Vogeltrek
Trekroute Fitissen trekken weg in zuidelijke tot zuidwestelijke richting, via het Iberisch Schiereiland naar Marokko en vervolgens door naar Tropisch Afrika, ten zuiden van de Sahel.Overwinteringsgebied Tropisch Afrika.

Bron: www.vogelbescherming.nl

Foto’s T.V.S.Fotografie

Geef een antwoord

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.