Theekoepel Landgoed Dongenwijk

_DSC0214

Het landgoed de Reijshof is verdwenen, maar grenzend aan het Reeshof, ligt nog het statige Landgoed “Dongewijk”. In de nabijheid van het landgoed liggen het cafe-restaurant Stad Parijs, de Zandhoeve en d’n Olden Dreyboem.

Net als landgoed Reijshof, blijkt ook gehucht en landgoed “Dongewijk” zoals dat vroeger bestond, een vergane grootheid. Maar het gehucht Dongewijk schonk ons wel een mooie erfenis in de vorm van een prachtige villa met daarachter een charmant theekoepeltje, gelegen aan de Bredaseweg 600/602.
Staande voor de villa bevindt men zich in het hart van het eigenlijke landgoed Dongewijk, niet te verwarren met de gelijknamige nieuwbouwwijk, welk zich aanzienlijk noordelijker op de kaart laat aanwijzen. Hoewel op de oude kaart van 1888 Dongewijk alleen ten zuiden van de Bredaseweg wordt aangegeven, zou het voor die tijd een veel groter gebied hebben bestreken: Het zou zelfs tot aan landgoed Reijshof hebben uitgestrekt.

_DSC0212

De zuidgrens liep tot aan Alphen en Riel, de westgrens tot aan Hulten en aan de noordkant zou het landgoed zich hebben uitgestrekt tot het dorp Dongen. Heden ten dage wordt het landgoed, 17 hectare groot, begrensd door Piusoord, de Oude Rielse Baan en het riviertje de Donge.
Het theehuis ligt ongeveer vijftig meter achter de villa en wordt ook wel “de koepel” genoemd. Uit het gebruikte bouwmateriaal – zachtgebakken ijsselsteentjes en leem – kan volgens de huidige bewoners worden afgeleid dat deze koepel dateert van rond 1600. De koepel zou volgens de huidige bewoners oorspronkelijk als een versterkte woonplaats hebben gefungeerd om lijf en leden te beschermen tegen overvallen en ander ongewenst bezoek.
Hoewel ook de oorsprong van de villa in deze tijd geplaatst moet worden, heeft zij pas rond 1910 haar huidige karakterisieke uiterlijk gekregen: toen is de voorgevel vernieuwd zoals die tot nu toe in stand is gebleven.
De oudste bekende naam verbonden aan de villa is die van de familie ‘Maes’. Deze zou, in die tijd bij de gemeentegrenzen nog belastingen werden geheven, de tolrechten hebben gehad. De tol werd geheven in tolhuis nummer 3, tegenover de villa aan de Bredaseweg 602.

_DSC0210De ‘Hultense brug’ heette toen nog de ‘Maasdijksche brug’. De Maasdijksche brug komt al voor in protocollen van 1380. Onder die naam, maar ook als de ‘Maasbrug’ komt zij tot 1934 op topografische kaarten voor. De brug lag nabij de grens Breda-Tilburg.
Tot de verbeelding sprekend is het historische feit dat, toen Tilburg nog een garnizoenstad was, villa dongewijk als herberg fungeerde. Wanneer iemand van de koningklijke familie een bezoek bracht aan de stad, werd deze eerst hier ontvangen en kreeg zo de mogelijkheid zich na de reis te verfrissen. Zo werd in 1766 erfstadhouder Willem V, bij zijn intocht in Tilburg, feestelijk ontvangen in de ‘pronkkamer’ van de herberg. Op de bewuste dag wemelde het in Dongewijk van Duitse edellieden, belangrijke staatsheren en Tilburgse autoriteiten.

Voor de volledig informatie bezoekt u  http://www.dongewijk.nl/

Foto’s T.V.S. Nature photography

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *