Stekelbrem in de Gaas


De oeroude stekelbrem staat weer volop in bloei op de heide in de Gaas.

De stekelbrem (Genista anglica) is een dwergstruik die behoort tot de vlinderbloemenfamilie (Leguminosae of Fabaceae). De soort staat op de Nederlandse Rode lijst van planten als algemeen voorkomend maar zeer sterk afgenomen.
De stekelige struik wordt 15-40 (soms tot 170) cm hoog en heeft langwerpige, blauwgroene, kale bladeren. De stekels zijn meestal onvertakt. De stekelbrem bloeit van april tot augustus met gele bloemen. De vlag van de bloem is 6 tot 8 mm lang. De stijl is gekromd. De bladachtige schutbladen zijn langer dan de bloemstelen. Aan beide kanten van de kelk zit vaak een steelblaadje. De bloeiwijze is een tros. De vrucht is een smalle, gekromde, iets opgeblazen peul. Stekelbrem is zwak giftig.


De struik komt voor in droge tot natte heidevelden en in borstelgraslanden, in duinvalleien en schrale graslanden, in bermen en langs spoorwegen. Hij groeit op zonnige plaatsen op droge tot matig vochtige, zure en stikstofarme, onbemeste, kalk- en voedselarme grond, bestaande uit lemig zand, leem of veen.
De oeroude Stekelbrem werd vroeger ook wel gebruikt voor afrastering om ’s nachts hun vee te beschermen.

Bron Wikipedia Foto’s Tonnie Verheijden